SK EN UA

XMatik® pre SLOVNAFT, a.s.

S technickým riešením, ktoré nám priniesol XMatik® vieme pripraviť prehľadné harmonogramy prác údržby
Ing. Roman Kurinec, CM European Power Slovakia, s. r. o.

O spoločnosti

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy.

Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.

Rafinéria SLOVNAFT, a.s., sa po intenzívnej modernizácii vyznačuje vysokým stupňom konverzie a flexibility, vďaka čomu patrí v súčasnosti medzi tri najmodernejšie rafinérie v Európe.

Východisková situácia

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v rámci preventívnej údržby súvisiacej s fyzikálnochemickými meraniami a chromatografickými analýzami, musela riešiť niekoľko komplexných problémov. Jedným z nich bola potreba identifikácie zariadenia a jeho aktuálneho stavu, fyzicky na mieste jeho výskytu. Vzhľadom na množstvo a rýchlu rotáciu hlavne detektorov výbušnosti a osobných detektorov, bol ďalším vážnym problémom nekonzistentný stav jednotlivých evidenčných databáz, spravovaných sčasti vlastníkom zariadení a sčasti realizátorom údržbárskych zásahov. Hlavné problémy súčasného stavu:

• chýbajúce/duplicitné záznamy v evidencii,
• absencia kalibračných skúšok na „zabudnutých“ zariadeniach,
• neunifikované kalibračné certifikáty,
• expirované kalibračné plyny.

Ciele

Hlavným cieľom riešenia bolo vyhotovenie nadstavby aktuálneho EAM systému vo forme aplikácie pre prenosné zariadenia schopné komunikácie s ID štítkami. Riešenie pokrylo nasledovné oblasti:

• jednoznačná identifikácia zariadení pomocou štítkov,
• generovanie unifikovaných kalibračných protokolov s dôrazom na logické spájanie podľa ucelených pravidiel,
• podpora správy kalibračných plynov a sledovanie ich expirácie,
• podpora zadávania nameraných hodnôt pomocou mobilného zariadenia.

Riešenie

Riešenie, ktoré naša spoločnosť ponúkla, je postavené na robustnej platforme XMatik®, vhodné do výbušného prostredia.

Počas implementácie bolo každé zariadenie vybavené štítkom s vlastným identifikátorom. Vďaka aplikácii bol zabezpečený zápis každej kontroly/identifikovanej nezhody do daného zariadenia. Riešenie umožnilo identifikáciu stavu zariadenia priamo v technológii bez potreby pripojenia do informačného systému.

Modul Metrológie riadil plánovanie kalibrácií a vyriešil validáciu dát. Zároveň zabezpečil evidenciu kalibračných plynov a sledovanie ich platností. Riešenie umožnilo generovanie manažérskych pohľadov pre analýzu aktuálneho stavu plnenia plánu.

Zaznamenanie začiatku a ukončenia prác zároveň zabezpečilo evidenciu celkovej pracovnej doby realizátora, čo umožnilo lepšie plánovanie pracovných kapacít.

Technológie

Produkt XMatik® je v prostredí SLOVNAFT-u kontinuálne vyvíjaný už 25 rokov. Napriek tomu nejde o zastarané riešenie, keďže samotná technologická platforma prešla tiež zmenami. Za ten čas sa postupne obohatilo riešenie o nové moduly, boli podporené nové oblasti a procesy. Vzhľadom na veľkú mieru prispôsobiteľnosti a rozširovateľnosti sme dodali spoločnosti SLOVNAFT nástroj, ktorý dokáže rýchlo reagovať na špecifické požiadavky, za cenu nižšiu ako ponúka väčšina konkurenčných enterprise produktov.

Služby

Súčasťou projektu bola okrem dodávky samotného riešenia aj dodávka ďalších služieb:
• technická podpora zabezpečujúca pomoc pre plynulý chod navrhnutých procesov
• kontrola konzistentnosti a úplnosti dát pri ich migrácii,
• školenia nových užívateľov,
• pomoc pri výkone hromadných úprav dát.

 

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Róbert Franček
manažér obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Liptáková
manažérka pre portfólio produktov
Lucia.Liptakova@sfera.sk
+421 907 735 144
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Tomáš Krošlák
manažér obchodu
Tomas.Kroslak@sfera.sk
+421 905 997 407
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.