SK EN UA

XMatik®/EAM

Spravuje majetok počas celého životného cyklu. Riadi materiálové sklady, analyzuje poruchy a radí údržbárom.

Interaktívne schémy
prepojené na objekty
Koreňové príčiny porúch
s analýzou efektívnosti
Mobilná aplikácia
pre údržbárov a technikov

O produkte

Životný cyklus majetku

Evidencia technických aj ekonomických parametrov majetku od nákupu, cez prevádzku až po vyradenie. V prípade zakúpenia nového typu majetku je jeho založenie a zaradenie do portfólia plne v rukách určených administrátorov.

Automatické plánovanie

Automatické vygenerovanie plánu po založení a zaradení objektu na základe používateľsky nastavených pravidiel. Pravidlá zahŕňajú odporúčania výrobcu, legislatívu či vnútropodnikové predpisy.

Práca v teréne

Ukončovanie aktivít pomocou mobilného zariadenia a identifikáciou objektu pomocou technológie NFC a QR kódov. Sledovanie času jednotlivých úkonov zabezpečí prehľad v priebehu aktivít. Záznam riešenia poruchy môže byť doplnený o foto/video dokumentáciu a informáciu o použitom materiáli.

Správa vyhradených technických zariadení

Súlad s legislatívou pre správu a údržbu vyhradených technických zariadení (VTZ) potvrdený certifikátom Technickej inšpekcie SR.

Skladové hospodárstvo

Automatický výpočet maximálnej a minimálnej hladiny zásob. Zvýšenie dostupnosti materiálu pri súčasnom znižovaní obsadenosti skladov cez rezervácie a prioritizáciu. Predikcia dodania objednaného materiálu spresní termín dostupnosti nových dielov.

Grafické znázornenie technických parametrov

Mapy a grafické schémy sú prepojené na záznamy a parametre v technickej evidencii. Umožňuje zobrazenie parametrov priamo v grafickej schéme a zmenu zobrazenia na základe aktuálnych hodnôt parametrov. Napríklad neodstránené podmieňujúce závady môžu byť indikované červeným blikajúcim signálom.

Interaktívne notifikácie

Notifikácie obsahujú tlačidlá pre okamžité vykonanie akcie, ako napríklad schvaľujem, vyriešené a podobne. Záznam o vykonaní akcie je zapísaný do systému bez potreby prihlasovania sa, čím je celý proces zrýchlený a znížená administratívna záťaž.

Inteligentná kategorizácia hlásení porúch

Strojové rozpoznanie textu hlásení funguje v reálnom čase, multijazyčne a vysporiada sa aj s preklepmi a slangovými výrazmi. S požiadavkou na odstránenie poruchy je odoslaná zároveň aj informácia o tom, ako bol ten istý alebo podobný problém riešený v minulosti. Uchováva poznatky z realizácie údržby pre ich ďalšie zdieľanie. Vyhodnocuje skóre porúch na základe ich početnosti a dopadov na biznis v prípade výskytu.

Chcete, aby váš biznis napredoval?

- Marek Molnár, manažér pre obchod

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať

Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Róbert Franček
manažér obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Liptáková
manažérka pre portfólio produktov
Lucia.Liptakova@sfera.sk
+421 907 735 144
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Tomáš Krošlák
manažér obchodu
Tomas.Kroslak@sfera.sk
+421 905 997 407
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Marek Molnár
manažér pre obchod
Marek.Molnar@sfera.sk
+421 905 362 343
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať

Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.