SK EN UA

XMatik®/EAM

Spravuje majetok počas celého životného cyklu. Riadi materiálové sklady, analyzuje poruchy a radí údržbárom.

Interaktívne schémy
prepojené na objekty
Koreňové príčiny porúch
s analýzou efektívnosti
Mobilná aplikácia
pre údržbárov a technikov

O produkte

Životný cyklus majetku

Evidencia technických aj ekonomických parametrov majetku od nákupu, cez prevádzku až po vyradenie. V prípade zakúpenia nového typu majetku je jeho založenie a zaradenie do portfólia plne v rukách určených administrátorov.

Automatické plánovanie

Automatické vygenerovanie plánu po založení a zaradení objektu na základe používateľsky nastavených pravidiel. Pravidlá zahŕňajú odporúčania výrobcu, legislatívu či vnútropodnikové predpisy.

Práca v teréne

Ukončovanie aktivít pomocou mobilného zariadenia a identifikáciou objektu pomocou technológie NFC a QR kódov. Sledovanie času jednotlivých úkonov zabezpečí prehľad v priebehu aktivít. Záznam riešenia poruchy môže byť doplnený o foto/video dokumentáciu a informáciu o použitom materiáli.

Správa vyhradených technických zariadení

Súlad s legislatívou pre správu a údržbu vyhradených technických zariadení (VTZ) potvrdený certifikátom Technickej inšpekcie SR.

Skladové hospodárstvo

Automatický výpočet maximálnej a minimálnej hladiny zásob. Zvýšenie dostupnosti materiálu pri súčasnom znižovaní obsadenosti skladov cez rezervácie a prioritizáciu. Predikcia dodania objednaného materiálu spresní termín dostupnosti nových dielov.

Grafické znázornenie technických parametrov

Mapy a grafické schémy sú prepojené na záznamy a parametre v technickej evidencii. Umožňuje zobrazenie parametrov priamo v grafickej schéme a zmenu zobrazenia na základe aktuálnych hodnôt parametrov. Napríklad neodstránené podmieňujúce závady môžu byť indikované červeným blikajúcim signálom.

Interaktívne notifikácie

Notifikácie obsahujú tlačidlá pre okamžité vykonanie akcie, ako napríklad schvaľujem, vyriešené a podobne. Záznam o vykonaní akcie je zapísaný do systému bez potreby prihlasovania sa, čím je celý proces zrýchlený a znížená administratívna záťaž.

Inteligentná kategorizácia hlásení porúch

Strojové rozpoznanie textu hlásení funguje v reálnom čase, multijazyčne a vysporiada sa aj s preklepmi a slangovými výrazmi. S požiadavkou na odstránenie poruchy je odoslaná zároveň aj informácia o tom, ako bol ten istý alebo podobný problém riešený v minulosti. Uchováva poznatky z realizácie údržby pre ich ďalšie zdieľanie. Vyhodnocuje skóre porúch na základe ich početnosti a dopadov na biznis v prípade výskytu.

Chcete, aby váš biznis napredoval?

- Peter Chochol, riaditeľ Úseku obchodu

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Róbert Franček
manažér obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Liptáková
manažérka pre portfólio produktov
Lucia.Liptakova@sfera.sk
+421 907 735 144
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Tomáš Krošlák
manažér obchodu
Tomas.Kroslak@sfera.sk
+421 905 997 407
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.

Zanechajte nám váš kontakt pre doručenie materiálu.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.