SK EN UA

Vizualizácia a podpora údržby výrobných liniek

V minulosti prebiehal proces tvorby prototypu výrobnej linky na fyzických modeloch. Dnes máme v rukách nástroj, ktorým dokážeme návrh vytvoriť za kratší čas a vizualizovať s digitálnou presnosťou
Ing. Branislav Rabara, Bizzcom s.r.o.

O spoločnosti

Bizzcom, s.r.o., je plnohodnotný integrátor s vlastným vývojom, konštrukciou, elektroprojekciou, výrobou a montážou. Navrhuje komplexné riešenia pre rôzne druhy priemyslu od jednoduchých, jednoúčelových zariadení, robotických buniek a ostrovov,
až po komplexné výrobné celky a výrobné automatizované linky.

Piliermi činnosti sú: prototypovanie pomocou 3D tlače a RIM odlievania, strojná výroba presných súčiastok a návrh, výroba, inštalácia a údržba priemyselných zariadení v oblasti automatickej montáže a výroby.

SFÉRA, a.s., je softvérová spoločnosť so zameraním na špecializované IT systémy pre priemysel, energetiku a dopravu. S cieľom rozširovať možnosti pre zákazníkov z oblasti priemyslu vytvorila tím, ktorý na báze virtuálnej a rozšírenej reality vyvíja nové riešenia.

SFÉRA a Bizzcom tak vytvárajú ideálne spojenie pre spoločný vývoj komplexných IT riešení od návrhu výrobnej linky až po digital twin.

 

Východisková situácia 

Spoločnosť Bizzcom, s.r.o., v posledných rokoch eviduje narastajúci dopyt po nástrojoch na vizualizáciu, digitalizáciu a online podporu údržby výrobných liniek a technologických zariadení, ktoré dodáva svojim zákazníkom v oblasti priemyslu, potravinárstva a farmácií.

Nakoľko produkty od veľkých globálnych poskytovateľov neboli dostatočne flexibilné, rozhodli sme sa pre vývoj vlastného modulárneho riešenia, ktoré by dokázalo odpovedať na potreby zákazníkov v nasledovných oblastiach:

 • vizualizácie výrobných liniek
 • online servisné centrum
 • digitálne manuály údržby, pracovné postupy a školenia
 • digitálny závod až po digitálne dvojča

Ciele

Cieľom spoločného projektu Bizzcom a SFÉRA, je vývoj riešenia, ktoré podporuje digitálnu transformáciu priemyselných podnikov od zberu a vizualizácie dát, cez podporu údržby až po digital factory a digital twin.

Digitalizácia sa týka nasledovných oblastí:

 • transformácia CAD konštrukčných modelov do virtuálnej/rozšírenej reality (design review, optimalizácia priestorového rozmiestnenia pracovísk)
 • online zber a vyhodnocovanie dát z výrobnej linky (počty kusov, takt, otáčky, tlak, teplota, chybové hlásenia, atď.)
 • digitálna evidencia a aktualizácia pracovných postupov údržby (tvorba vlastných postupov, efektívne zaškoľovanie, testovanie)
 • zobrazenie reálnej výroby vo virtuálnom prostredí (digitálny obraz, simulácia zmien, modelovanie rozšírenia výroby, atď.

Výhodou digitálneho podniku je prístup k technickým dátam a manuálom priamo v prevádzke. Umožňuje to riadiacim pracovníkom kvalifikovanejšie sa rozhodovať, spresňovať a skvalitňovať zásahy pri údržbe. V každom kroku posúvajú procesy a rozhodnutia vo výrobe o niekoľko úrovní vyššie.

Riešenie

Softvérové riešenie pre digitalizáciu výrobných podnikov je postavené na najnovších technológiách s prvkami virtuálnej (VR), rozšírenej reality (AR), real-time spracovania dát, digitálnych 3D modelov, internetu vecí (IoT) a umelej inteligencie (AI).

Digitalizácia zahŕňa 4 oblasti: factory planning, maintenance, training center a digital twin.

V súčasnosti dokážeme zákazníkom plnohodnotne poskytnúť riešenie pre prvé 3 oblasti:

FACTORY PLANNING umožňuje plánovanie výrobnej haly a interaktívnu prácu s 3 D modelmi strojov vo virtuálnom prostredí. Prvým krokom je automatický import 3D konštrukčných modelov a ich konverzia do prostredia VR/AR. Následne je možné s modelmi interaktívne pracovať, navrhovať a schvaľovať 3D dizajn stroja, ergonómiu, rozmiestnenie strojov v rámci výrobnej haly, merať vzdialenosti, vkladať kinetické modely robotov.

MAINTENANCE je digitálne servisné centrum pre zobrazenie výrobných aj servisných dát zo strojov a zariadení. Ponúka jednoznačnú identifikáciu stroja priamo v priestore, zobrazenie príslušnej technickej dokumentácie k stroju podľa typu servisného úkonu, a tiež vytváranie, zobrazovanie a evidenciu špecifických pracovných postupov, návodov a plánov údržby.

TRAINING CENTER je virtuálne školiace a testovacie centrum pre pracovníkov údržby. Zabezpečuje uchovanie skúseností digitalizáciou postupov, neobmedzený prístup k virtuálnym tréningovým materiálom, bezpečné trénovanie rôznych incidentov a scenárov v rizikových prevádzkach, vytváranie digitálnych technologických postupov výroby.

Posledná oblasť DIGITAL TWIN predstavuje záverečnú vývojovú etapu komplexného riešenia pre digital factory a simulácie zmien vo výrobe.


Technológie

Riešenie prináša prepojenie najmodernejších technológií využívajúcich priestorové skenovanie, digitálne 3D modely, IoT, umelú inteligenciu, virtuálnu/rozšírenú realitu a real-time spracovanie dát.

Okrem vizualizácie za účelom design review a priestorového rozloženia (layouting) dokážeme v tomto digitálnom priestore zobrazovať real-time výrobné dáta zo strojov, manuály na údržbu, školiť obsluhu, asistovať na diaľku pri servise a mnohé iné funkcie.

Služby

Súčasťou riešenia je aj dodávka ďalších služieb:

 • inventúra stavu a vizualizácia (skresľovanie, konverzie CAD modelov, skenovanie Lidarom)
 • kontrola konzistentnosti a úplnosti chybových hlásení a stavu produkcie (úprava chybových hlášok, návrhy dashboardov)
 • vytváranie a zobrazovanie pracovných postupov (prepojenie na chybové hlášky, načítavanie z externého zdroja)
 • školenia nových užívateľov (vytvorenie špecifických školiacich a testovacích scenárov na mieru)
 • technická podpora pre plynulú digitálnu transformáciu navrhnutých procesov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom riešení a jeho možnostiach pre využitie vo vašej prevádzke, kontaktujte nás na obchod@sfera.sk. 

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

Priamy kontakt
Peter Chochol
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Kristián Takáč
director
Kristian.Takac@sfera.sk
+380 951 776 493
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Lucia Hacurová
manažérka pre komunikáciu
Lucia.Hacurova@sfera.sk
+421 904 430 629
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Priamy kontakt
Chochol Peter
riaditeľ Úseku obchodu
obchod@sfera.sk
+421 2 50213142
Všeobecný kontakt
obchod@sfera.sk
+421 2 502 131 42

Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

You are using an outdated browser. You can update it on this page.